Om Ra-instruktörerna och hur du också kan bli en – För dig som jobbar i vården

Om Ra-instruktörerna och hur du också kan bli en

Intervju med Maria Nylander och Helén Bäckafall som berättar om hur man blir en RA-instruktör, vad det innebär, varför det är så viktigt och hur framtiden ser ut för verksamheten.

Vad är en RA-instruktör? En RA-instruktör är en person lever med reumatoid artrit/ledgångsreumatism och som utbildats att undervisa studenter och personal inom hälso- och sjukvården hur man genomför en ledundersökning. En instruktör informerar också om typiska RA-besvär och delar med sig av sin patienterfarenhet. Det berättar Maria Nylander och Helén Bäckafall om i en intervju.

Det riktigt värdefulla med att vara en RA-instruktör är just att det är den egna erfarenheten av att leva med sjukdomen själv som bidrar till den fördjupade kunskapen om RA, att upptäcka den så tidigt som möjligt gör nämligen att behandling kan sättas in på ett så tidigt stadium som möjligt för att förhindra led-destruktion och onödigt lidande.

Är du intresserad av att bli en RA-instruktör?

Du kan mejla Helén Bäckafall på [email protected] så berättar hon mer om vad för krav som ställs och hur du ansöker. Du behövs!

Läs mer: varden.reumatiker.se/ra-instruktorer/